برچسب: پروازهای خارجی
هما پروازهای خارجی خود را تا 90 درصد گران کرد
پس از افزایش 105 درصدی نرخ بلیت پروازهای بین المللی... شرکت های هواپیمایی خارجی شرکت های ایرانی نیز در صدد... افزایش نرخ بلیت پروازهای خارجی خود برآمدند...
شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما نرخ بلیت پروازهای... خارجی خود را تا 90 درصد افزایش داد به گزارش... ایسنا پس از افزایش 105 درصدی نرخ بلیت پروازهای بین... المللی شرکت های هواپیمایی خارجی شرکت های ایرانی نیز در...
کد خبر: ۶۹۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۹/۰۲