برچسب: موصل
داعش دانشگاه موصل را تفکیک جنسیتی کرد
دانشجویان دختر در دانشگاه موصل باید از ۹ صبح تا...
گروه تروریستی داعش دانشگاه موصل عراق را تفکیک جنسیتی کرد... در دانشگاه موصل گفت که گروه داعش اساتید و روسای... دانشکده های دانشگاه موصل را در این دانشگاه جمع کرد... دانشجویان پسر در دانشگاه موصل باید از هم جدا شوند...
کد خبر: ۷۵۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۵/۱۰