برچسب: مهاجر افغانی
اشتغال 3 میلیون کارگر خارجی در ایران
وزارت کار: افاغنه بروند به دردسر می افتیم!
در حال حاضر 1 5 تا 3 میلیون مهاجر افغانی...
افغانی به استادکار و کارگر ماهر شده است تا جایی... ها بیکار در کشور همین امروز اگر افغانی ها از... تا 3 میلیون مهاجر افغانی در ایران حضور دارند که... اهمیت بیشتری برخوردار می شود در حال حاضر اتباع افغانی...
کد خبر: ۷۳۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۰۶