برچسب: خزان زودرس
پیشگیری از خزان زودرس درختان کهنسال خیابان ولی عصر (عج)
جمله عوامل مهم در خزان زودرس درختان هستند...
کهنسال خیابان ولی عصر و جلوگیری از خزان زودرس آنان... در خزان زودرس درختان هستند تصریح کرد استفاده از آب... موثر در پیشگیری از خزان زودرس آنها عنوان کرد مهریاری... و سازمان بهشت زهرا در خصوص راهکارهای پیشگیری از خزان...
کد خبر: ۶۷۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۴/۲۳


خزان زودرس فضاي سبز شهري پایتخت
پائيز زودرس در تابستان تهران
خزان زودرس گیاهان و درختان برگ پهن بویژه چنار به...
این شرایط آیا کسی به فکر خزان زودرس درختان شهر... با ایران با اشاره به خزان زودرس گیاهان و درختان... برون شهری به حساب می آید به گفته انصاری خزان... زودرس گیاهان و درختان برگ پهن بویژه چنار به خاطر...
کد خبر: ۴۰۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۴/۳۱