برچسب: تجهیزات پژوهشی
دانشگاه های ما در زمینه تجهیزات پژوهشی و آزمایشگاهی بسیار فقیرند
نبودن تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی این دانش به خارج از...
انجام می شود اما به دلیل نبودن تجهیزات آزمایشگاهی و... تجهیزات پژوهشی کافی است که متاسفانه دانشگاه های ما در... می شود اما به دلیل نبودن تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی... بیان اینکه سرمایه گذاری دولت در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی هزینه...
کد خبر: ۷۴۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۲۸


رئیس انجمن داروسازان:
محققان به دلیل نبود ردیف استخدامی مهاجرت می‌کنند
امکاناتی وتحقیقاتی در حقیقت تجهیزات پژوهش برای محققان ما فراهم... ارزشمندی است اینکه نخبگان در مراکز پژوهشی و دانشگاه ها... امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقی باشد جوانان مانند ما...
کد خبر: ۶۲۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۱/۲۱