برچسب: اعطای مرخصی
29 شرط مرخصي زندانيان
بند ج آیین نامه جدید اعطای مرخصی به زندانیان موجب... تلاش کنند شرایط مرخصی را کسب و به مرخصی اعزام... می توانند به مرخصی بروند...
بند ج آیین نامه جدید اعطای مرخصی به زندانیان موجب... تلاش کنند شرایط مرخصی را کسب و به مرخصی اعزام... می توانند به مرخصی بروند 1- رعایت مقررات و امور... حداقل 150 امتیاز با رعایت سایر شرایط از مرخصی بهره...
کد خبر: ۵۴۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۵/۰۱