کد خبر:۳۳۷۵
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۸۸ - ۱۶:۰۴
تعداد بازدید: 4788
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
صداقت در مديريت، سخنراني سالوادور آلنده
ويژگي اصلي اش شفافيت و صداقت در برخورد با مردم بود. او درستي و راستي را بر هر ترفند سياسي ترجيح مي داد. شايد برخي همين ويژگي را متناقض با اصول سياستمداري دانسته ...
حکومت دکتر آلنده يکي از حکومت هاي مردمي امريکاي لاتين بود که با دسيسه خارجي به کمک عوامل ضدمردمي درون شيلي سرنگون شد و حکومت ديکتاتوري ژنرال پينوشه را برگرده مردم آن سرزمين مسلط کرد. آلنده که براي مردمش آزادي و دموکراسي را به ارمغان آورد و در متن آن براي توسعه اقتصادي جامعه اش تلاش مي کرد از ادبيات سياسي خاصي برخوردار بود که ويژگي اصلي اش شفافيت و صداقت در برخورد با مردم بود. او درستي و راستي را بر هر ترفند سياسي ترجيح مي داد. شايد برخي همين ويژگي را متناقض با اصول سياستمداري دانسته و علت سقوط وي را در آن جست وجو کنند اما تاريخ نشان مي دهد آنچه ماندگار و ستودني است همين ارزش هايي است که براي همه ملل جاذبه خاص خود را دارد. متن زير ترجمه يکي از نطق هاي سالوادور آلنده در دوران حکومت وي است که در تاريخ 15 دسامبر 1970 براي مديران اجرايي زيرمجموعه دولت ايراد شده است و در آن مي توان به ادبيات سياسي اين مرد بزرگ پي برد.

***
اين موضوع يکي از اساسي ترين محورهايي است که ما روي آن کار مي کنيم. ما هنوز نه توانسته ايم عدالت را در کشورمان پياده کنيم و نه راهکار ويژه خود را براي پيشبرد امور يافته ايم. ما حکومتي هستيم که اعلام کرده است کليه تحولات بايد در چارچوب قانون انجام پذيرد و برآنيم سه بخش متمايز در اقتصاد خود بنا کنيم. ما بايد از توانايي هاي خود براي انجام اين برنامه ها اطمينان حاصل کنيم. هيچ کس نمي تواند راه را به ما نشان دهد، زيرا اين راهي است که خود برگزيده ايم. خوشبختانه (و احتمالاً) هيچ گونه الگويي براي تقليد در پيش رو نداريم. بر ماست که خود راهمان را بيابيم، اما هرگامي را که برداريم با مشکلاتي روبه رو خواهيم شد که هر چه پيشتر برويم بزرگ تر خواهند شد. به همين دليل ما نيازمند همکاري و مشارکت همه کارمندان دولت هستيم تا با طرح پيشنهادات و انتقادات صميمانه خود ما را ياري کند. هيچ چيز بيشتر از چنين انتقادهايي براي شخص من شادي آور نيست، از آن جمله انتقادات وزرا، معاونان، مديرکل ها و هر گونه انتقاد غيرقابل انکار ديگر از ساير مجاري در مورد بي عدالتي ها، تخطي ها و اشتباهات رئيس جمهور. بهتر است به جاي پافشاري بر اشتباه آن را پذيرفت. من در اين مورد کاملاً سرسخت و سازش ناپذيرم. هيچ چيز و هيچ کس نمي تواند مرا از اقدام عليه مقامات خاطي و بي صداقت بازدارد. نه رهبران حزبي، نه هم کيشي و نه هيچ دليل ديگري از اين دست، مرا از اصول خدشه ناپذيرم باز نخواهد داشت. چنانچه سوءاستفاده يا سهل انگاري فردي ثابت شود و مسوول آن بخش واکنش مناسب نشان ندهد، نه تنها مقام خاطي بلکه رئيس وي نيز برکنار خواهد شد، زيرا او مسووليت نهايي بخش يا سازمان را بر عهده داشته است. اين اولين و آخرين هشدار من خطاب به همه شما در اين باره است تا آگاه باشيد چگونه امور را اداره کنيد. رفيق بازي و خويشاوندبازي و به طور کلي انجام امور براساس روابط سياسي و خانوادگي بايد کنار گذاشته شوند. ما برآنيم که به زودي طرحي قانوني را در مورد درستکاري و صداقت اداري ارائه دهيم. نه فقط براي آنکه مصوبه يي را بر ساير مصوبات روي کاغذ مانده اضافه کنيم، بلکه براي در انداختن قوانين مورد نيازي که بايد همگي ما اکيداً از آن پيروي کنيم. خوشبختانه نه ما و کليه احزاب به اين توافق دست يافته ايم که اداره امور عمومي بر عهده هيچ يک از احزاب نباشد بلکه بايد به تناسب آراي مسوولان بين آنها عادلانه توزيع شود. بر کليه مقامات است که با نهايت احساس مسووليت، شايستگي هاي حرفه يي و وظايف اداري را بر روابط حزبي خود برتر بشمارند.1ترجمه؛ شهرام اقبال زاده
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: