کد خبر:۷۱۰۰
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردين ۱۳۹۲ - ۲۱:۳۴
تعداد بازدید: 2348
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺭﻭﯾﺘﺮﺯ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮﯼ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺭﺷﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﮔﻔﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﺋﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﻭﺭ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺭﺷﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻏﻨﯽ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﻭﺭﺍﻧﯿﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
 
ﺍﯾﺮﻧﺎ، ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﻟﻤﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺁﻟﻤﺎﺗﯽ ۲ ﺷﻬﺮﺕ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ ﻭ ﻋﺼﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻫﺮﺟﻠﺴﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺍﻧﺠﺎﻣﯿﺪ . ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺩﻭﻃﺮﻑ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻓﺮﺩﺍ، ﺷﻨﺒﻪ، ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻨﺪ . ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺭﺷﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻏﻨﯽ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﻭﺭﺍﻧﯿﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .

ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺭﻭﯾﺘﺮﺯ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮﯼ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺭﺷﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﮔﻔﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﺋﯽ ﻣﺸﺨﺺ ۰۰۰ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﻭﺭ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

به گزارش مهر علی باقری پس از پایان نوبت دوم مذاکرات آلماتی2 با حضور در جمع خبرنگاران گفت: امروز جلسه گفتگوی جمهوری اسلامی ایران و 5+1 در آلماتی برگزار شد. در جلسه صبح رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی پیشنهادات ایران را در قالب طرح جامع مسکو به طرف مقابل ارائه کرد که در آن اصول مشخص برای نقطه آغاز، پایان و مسیر بین این 2 تبیین شده بود.

به گفته معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران در جلسه صبح امروز برنامه عملیاتی برای اجرایی کردن طرح جامع مسکو را در ابعاد کوچک ارائه کرد و بر این موضوع تاکید کرد اقداماتی که از آن به عنوان گام اعتماد ساز یاد می شود، باید به عنوان بخشی از راه حل جامع نگریسته شود نه جدا از آن و نه کنار آن.

باقری گفت: در جلسه بعد از ظهر نمایندگان 5+1 سوالات و ابهامات خود را درباره محورهای پیشنهادی ایران ارائه کردند و جلیلی به تفصیل به همه آنها پاسخ داد و قرار شد جلسه برای ادامه بحث‌ها و جمع بندی مذاکرات امروز ادامه یابد. لذا قاعدتا دیدارهای 2 جانبه همانطور که صبح و بعد از ظهر امروز بین ایران و نمایندگان برخی کشورها برگزار شد، امشب یا فردا صبح هم ادامه خواهد داشت و سپس جلسه عمومی فردا بین ایران و نمایندگان 5+1 برگزار خواهد شد.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مورد توجه طرف مقابل قرار گرفته است.

Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: