کد خبر:۵۹۶
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۳۸۷ - ۲۰:۴۶
تعداد بازدید: 6713
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
کمبود عاطفي و ضعف اعتقادي عامل هرزه‌گردي اينترنتي متاهلين در کشور است
نتايج يک بررسي نشان مي دهد 97 درصد مردان متاهلي که در سايت هاي مساله دار به دوستي هاي غير مشروع روي مي آورند، اين مساله را از همسر خود پنهان مي کنند...
گرايش به هرزه‌گردي در ايران مي تواند دلايل اجتماعي و رواني متعددي داشته باشد. کالبد شکافي اين پديده در ايران دو رويکرد کاملا متفاوت نسبت به اين موضوع را مورد اشاره قرار مي دهد.

نخست بحران س ك س در کشور است که ريشه يابي آن در بيشتر مواقع با موانع عمده اي روبرو است. کالبد شکافي نگرش س ک س در ايران ابعاد تاسف باري از زواياي کارکرد آن را گوشزد مي کند. در بدو امر جوانان در مرکز پرداختن به اين پديده قرار دارند. به گفته يک کارشناس هرزه‌گردي جوانان در اينترنت بيشتر به قصد خود ارضائي جنسي انجام مي پذيرد.

"حسين کريمي" مي‌گويد: محدوديت ها و ممنوعيت ها و همچنين تابوي حرف زدن صريح در اين باره مانع از آن است که جوانان فارغ از پديده شرم در اين خصوص صحبت کنند.

وي ياد آور شد: هرزه‌گردي بسياري از جوانان به صورت کاملا مخفي و به دور از اطلاع خانواده انجام مي شود که اين امر نشان مي دهد پرداختن به هرزه گردي هزينه رواني سنگيني از بابت پنهان کاري مساله به آنها وارد مي کند.

اين کارشناس "پرخاشگري، خودخوري، دلواپسي و نا کارآمدي در اجتماع" را نتيجه اجتناب ناپذير درگيري پنهان جوانان با پديده س ک س دانسته و مي افزايد: افزايش سرخوردگي در اين حيطه و ناکامي در ارضاء مطلوب غريزه جنسي باعث پناه بردن به مخدرهائي چون الکل و مواد مخدر مي شود.

گزارش چندي قبل مراکز رسمي درباره افزايش نگران کننده فاصله بلوغ تا سن ازدواج بر اين نکته تاکيد داشت که وجود برخي مشکلات اقتصادي و عدم آمادگي رواني جوانان براي مسئوليت پذيري از عمده دلايل بي رغبتي به تشکيل خانواده است.

رئيس سازمان ملي جوانان نيز اخيرا هشدار داد که بي رغبتي جوانان به تشکيل خانواده و مسئوليت نا پذيري آنها القاء تفکرات دشمنان است که در قالب ناتوي فرهنگي بروز کرده است.

دراين ميان و آنگونه که در گزارش قبلي به آن اشاره شد هرزه‌گردي اينترنتي در ميان مردان متاهل نيز از افزايش نگران کننده اي برخوردار شده است. کارشناسان در خصوص دلايل افزايش اين امر مي گويند: اين يک پديده رواني است که ميل به گرايش س ک س خارج از قاعده را تشويق مي کند.

گرايش به دوست غير همجنس از طريق اينترنت، از سوي مردان متاهل پديده اي است که متاسفانه موارد متعددي از آن مشاهده شده است. و در اين بين امکاناتي که سايت هاي مساله دار در اختيار افراد قرار مي دهند، بيشتر مورد توجه است.

نتايج يک بررسي دانشجويي نشان مي دهد 97 درصد مردان متاهلي که در سايت هاي مساله دار به دوستي هاي غير مشروع روي مي آورند، اين مساله را از همسر خود پنهان مي کنند. اين بررسي حاکي است مرداني که ابائي از پنهان کردن اين مساله نزد همسر خود ندارند با استناد به دلايل مرد سالارانه به توجيه اقدام خود مي پردازند.

به باور کارشناسان، گرايش برخي مردان متاهل به هرزه گردي ناشي از نوعي زياده خواهي جنسي است که به شکلي ناآگاهانه و تحت تاثير محيط قبل از ازدواج حالت انحراقي پيدا کرده است.

"احمد جامعي" روان شناس و کارشناس مسائل اجتماعي در اين باره مي گويد: مردان متاهلي که به سايت هاي مساله دار و هرزه مراجعه مي کنند به دنبال پاسخگوئي به عطش هائي هستند که در دوران تجرد به اجبار آن را سرکوب کرده و يا آگاهانه آن را منحرف کرده اند.

وي مي افزايد: شيوع پديده هرزه‌گردي درميان مردان در بيشتر موارد ناشي از روابط نا مشروع قبل از ازدواج است که با وقوع ازدواج متوقف شده و مجددا پس از عادي شدن وضعيت زندگي زناشوئي يا بحران در مسائل خانوادگي فعال مي شود.

اين کارشناس تاکيد مي کند که محروميت از دسترسي قبل از دوران ازدواج، در موارد بسيار کمي اشتياق غير عادي به هرزه‌گردي را در پي دارد در حالي که انحرافات جنسي پيش از ازدواج در بسياري موارد انحرافات جنسي و زياده‌خواهي را در بين مردان متاهل به همراه داشته است.

صرفنظر از آسيب شناسي پديده کاربران، سرويس دهندگان مسائل هرز در اينترنت با مستمک قرار دادن دلايلي چند به توجيه اقدامات خود مي پردازند. "ياشار سعيدي" از کاربراني که با سرويس دهندگان هرز در ارتباط است در اين باره ه خبرنگار ما مي گويد: سرويس دهندگان تنها مواردي را که با استقبال از سوي کاربران مواجه مي شود ارائه مي کنند.

وي مي افزايد: وقتي استقبال بسيار بالا باشد و ميزان کليک خور برخي خدمات از حد انتظار بالاتر رود طبعاً سرويس دهندگان مجبور به افزايش ظرفيت خدمات خود هستند تا کاربران خود را راضي نگاه دارند.

"ياشار" تصريح مي‌کند که در همه جاي دنيا مرسوم است که سرويس دهندگان بر حسب نيازهاي کاربران خدمات متنوعي ارائه کنند تا آنها را راضي نگاه دارند.

وي درباره ارائه خدمات غير اخلاقي به کاربران مي گويد: اين امر در برخي جنبه ها نا مطلوب و در برخي ديگر از زمينه ها مطلوب است مثلاً دوست يابي نيازي است که بعضا بد محسوب نمي شود و خيلي از کاربران طرفدار آن هستند بنابر اين سايت هاي مختلف به ارائه اين خدمات(!؟) مي پردازند.

بر اساس اين گزارش به دليل آن که اطلاع دقيقي از تعداد سايت هاي مساله دار در دست نيست و بيشتر آنها فيلتر شده يا با آدرس هاي مستعار فعاليت مي کنند، نمي توان به طور دقيق ميزان و کيفيت فعاليت آنها را مورد ارزيابي قرار داد.

با اين حال برآوردهاي غير رسمي نشان مي دهد که نزديک به نيمي يعني 5/48 درصد سايت هاي هرز کاملا مبتذل، 22 درصد نيمه مبتذل، 19 کمي مبتذل و فراهم آورنده گرايش به مسائل غير اخلاقي و 11 درصد غير مبتذل و دربر گيرنده مطالب عرفا نادرست و غير اخلاقي هستند.

به باور کارشناسان عدم ارضاء نيازهاي عاطفي افراد در دوران تجرد يا تاهل اصلي ترين عامل پناه بردن به سايت هاي غير اخلاقي است. در بيشتر موارد، بروز هرزه‌گردي در ميان متاهلين ناشي از کمبود عاطفي و بي ميلي به پايبندهاي اخلاقي است.

در بين جوانان غير متاهل، گرايش به هرزه‌گردي بيشتر ناشي از نابساماني خانواده ها بوده است. همچنين، منحرفان جنسي از جمله مشتريان پر و پا قرص سايت هاي هرزه بوده به بيشتر آنها ذائقه جنسي و کيفيت ارضاءشان پس از مدتي از گرايش به جنس مخالف به علاقه به هم جنس تغيير مي کند.

اگرچه هرزه‌گردي را نمي توان پديده اي قابل کنترل با نظارتهاي کامل محسوب کرد اما برخي به هنگام مواجهه در برابر اين پرسش که چرا هرزةگردي مي کنند، آن را يک امر شخصي مي دانند. همچنين هر ميزان که کنترل هاي تنبيهي افزايش مي يابد ميل به پنهانکاري اين مسائل بيشتر مي شود. در واقع به نظر مي رسد که در حيطه مقابله با اين پديده هيچ عاملي جز پايبندي شخصي افراد به اصول و اخلاقيات نمي تواند به صورت کامل و موثر در مهار اين معضل نقش ايفا کند. چه آنکه در ايران ميزان هرزه‌گردي جوانان و همچنين افراد در سنين بالا بسيار بسيار کمتر از هرزه‌گردي در ساير کشورها بويژه کشورهاي آسياي شرقي است و درباره کشورهاي اروپايي و يا امريکايي به هيچوجه قابل قياس نيست که تمام اين آمارها ناشي از داشتن پايگاه اخلاقي و مذهبي جوانان ايراني است اگرچه مسئوليت مسئولان فرهنگي در آموزش برخي مسائل و همچنين رويکرد توليدي و ايجابي و نه سلبي در برخورد با پديده اعجاب انگيز "اينترنت" نيز مي‌تواند در کاهش همين ميزان مراجعه کاربران اينترنتي در کشورمان به سايت‌هاي مساله دار و يا هرزه موثر باشد.نويسنده:اميررضا پرحلم- برنا
Bookmark and Share
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۱ - ۱۳۸۷/۰۵/۰۸
0
0
متاسفانه در كشور ما و در چند سال اخير اين پديده كه مردان زن دار و حتي زنان شوهر دار زياده خواهي جنسي داشته و اقدام به ايجاد رابطه در بيرون از چهاچوب خانواده ميكنند رشد چشمگيري داشته و روز به روز نيز ميبينيم كه افزايش مييابد با كمال اندوه بايد گفت كه ما ايرانيها اعتقادات مذهبي خود را فقط در قالب احساسات ظاهري بيان ميكنيم و نه در عمل . اسلام دين عمل است نه دين احساسات ظاهري
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: