کد خبر:۵۰۰۶
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردين ۱۳۹۰ - ۰۸:۵۱
تعداد بازدید: 11953
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
نقد طرح جرم سگ بازی
یكی از شبهاتی كه مطرح شده این است كه اولا مراجع تقلید داشتن سگ را منع نكرده اند و ثانیا قوانین هم تاكنون حمایت های جالبی از حیوانات شده وحتی سگ را هم در بعضی موارد صریحا مورد حمایت قرار داده است
یكی از شبهاتی كه مطرح شده این است كه اولا مراجع تقلید داشتن سگ را منع نكرده اند و ثانیا قوانین هم تاكنون حمایت های جالبی از حیوانات شده وحتی سگ را هم در بعضی موارد صریحا مورد حمایت قرار داده است .

پاسخ به شبهه و بیان وجه مغالطه

برای پاسخ به شبهه و بیان وجه مغالطه اشاره شده باید به نكات متعددی توجه نماییم كه در ادامه این مقاله تقدیم می شود .

جنبه فرهنگی جرم انگاری سگ بازی

در جرم انگاری سگ بازی و سگ گردانی بیش از هرچیز از جنبه فرهنگی باید ملاحظه شود ؛ علی رغم نقاط مثبت متعددی كه در خصوص حیوانات و حتی سگ در معارف وارد شده خصوصا در مذهب حقه امامیه مشاهده می‌گردد ؛ با توجه به نظر مستند مراجع عظام تقلید به ویژه مقام معظم رهبری در این خصوص ؛ ملاحظه می گردد كه میان این نكات و حقوق حیوانات و جرم انگاری صورت گرفته در این طرح منافاتی نیست‌بلكه در یك راستا هستند ؛هم حقوق حیوان و هم حقوق شهروندان و از همه مهمتر ابعاد فرهنگی موضوع در یك جامعه اسلامی موید ضرورت این جرم انگاری هستند .

چهار محور اساسی برای جرم انگاری سگ بازی یا سگ گردانی وجود دارد:

1- از یكسو این رفتار یک معضل است و جنبه منفی دارد و صرفا یك پدیده خنثی نیست بلكه كاملا ضدارزش های مذهبی‌ و دقیقا نوعی پیروی از سنت سیئه و سوء اشخاص رذل و پست است

2- از سوی دیگر این مشكل یک معضل فرهنگی- اجتماعی و نوعی تقلید کورکورانه از فرهنگ مبتذل غربی است

3- بعلاوه مزاحمت ناشی از ترساندن و ایجاد اخافه خصوصا برای زنان و كودكان نیز مساله ای جدی است

4- و بالاخره از منظر بهداشتی و زیان آور بودن، برای سلامت عمومی و خود شخص و اطرافیان او، خطرناک است
5- هیچ یك از این ابعاد قابل تردید نیست اما اهمیت محور اول و بعد فرهنگی آن بیش از محور های دیگر است در حالیكه طرح پیشنهادی برخی نمایندگان، بیش از هرچیز بر محور بهداشتی تاكید كرده است و محور فرهنگی را كاملا به حاشیه برده است و آثار متعدد حقوقی بر این نگرش مترتب است .

نظرات مراجع عظام تقلید در خصوص سگ بازی
نظرات مراجع عظام تقلید در خصوص این مساله دقیقا بیشترین تكیه را برجنبه فرهنگی ان داشته است و نه محور های سه گانه ی دیگر كه در مقدمه به انها اشاره گردید.

سوال طرح شده : حکم سگ بازی وآوردن آن به خانه ها وماشین وخیابان ها که نوعی تقلید از بیگانگان است چه صورت دارد؟

پاسخ آیات عظام (مراجع معظم تقلید جهان تشیع )

مقام معظم رهبری :

جایز نیست.

آیت الله نوری :

جایز نیست.

آیت الله مکارم شیرازی؛

ترویج این گونه فرهنگ غلط بیگانگان ،جایز نیست

آیت الله صافی:

جایز نیست.

آیت الله فاضل لنكرانی :

مناسب نیست.

آیت الله تبریزی :

سگ نجس العین است ورطوبت دهان او نجس میباشد وبه هرجا سرایت کند نجس مکند .مسلمان باید از نجس اجتناب کند.

آیت الله وحید وسیستانی :

فی نفسه حرمتی ندارد ولی داشتن سگ در خانه یا خیابان كه مستلزم ایذاء یا نجاست است، به حکم ثانوی حرام است .

.نگاهی مختصر به سوابق قانونی مربوط به حیوانات بویژه سگ

درست است همانطور كه در شبهه و مغالطه آمده است سوابق قانون گذاری حاكی از آن است كه همانطور كه مذهب حقه امامیه برای حقوق حیوانات ارزش والایی قایل است قانونگذار ایرانی نیز در حمایت مادی و معنوی آن تلاش نموده است ؛به عنوان نمونه به برخی از این قوانین اشاره می شود :

_‌تخصیص بودجه برای خرید سگ معلم 1308

قانون پانزده هزار تومان اعتبار برای تهیه اثاثیه محابس مركز و ولایات و خرید سگ معلم ؛‌مصوب 15 اردیبهشت ماه 1308 شمسی كه بر اساس ‌ماده واحده آن به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود مبلغ پانزده هزار تومان از صرفه‌ جوییهای 1307 نظمیه برای مصارف ذیل در وجه اداره نظمیه‌بپردازد و در نخستین بند آن برای خرید سگ معلم و مخارج متصدیان آن. 5000 تومان تخصیص داده شده است و حتی این مقدم بر تدارك اثاثیه محبس مركزو نیز تدارك اثاثیه محابس ولایات. دانسته شده .

_‌دیه سگ‌ها در قانون مجازات 1361

‌ماده 207 - دیه سگ به ترتیب زیر است:

1 - سگ شكاری چهل درهم خواه آموزش یافته باشد یا نباشد.

2 - سگ گله بیست درهم.

3 - سگ نگهبان منزل یا باغ بیست درهم.

4 - سگ مزرعه، محصول یك هكتار غله مانند گندم.

‌تبصره 1 - غیر از سگ‌های مذكور هیچ سگی ملك مسلمان نخواهد شد و اتلاف آن نیز ضمانی ندارد.

‌تبصره 2 - آنچه به عنوان دیه برای از بین بردن سگ‌ها بیان شده است نباید از آنها تجاوز نمود و چیزی را به عنوان قیمت سگ دریافت كرد.

‌ماده 208 - هر گاه سگی غصب شود و بدون اتلاف غاصب از بین برود غاصب ضامن قیمت آن خواهد بود نه دیه آن و هر گاه نقص یا عیبی بدون‌جنایت بر آن وارد شود غاصب عهده‌دار ارش آن می‌باشد.

‌ماده 209 - جنایت بر سگی كه دیه دارد موجب ارش می‌شود و به همان نسبت از دیه پرداخت می‌گردد

اما نكته بسیار مهم : با این همه قانون گذار ایرانی به تبع معارف مذهب حقه امامیه آگاه است كه هیچ یك از این حقوق سبب نمی شود كه آرامش و آسایش عمومی مسلمین ضایع شود كه قطعا بر حقوق این حیوانات مقدم خواهد بود به همین دلیل قوانینی نیز در جهت حقوق كسانی كه در معرض آسیب ناشی از این حیوانات هستند نیز وضع نموده است كه برخی از این دسته نیز اشاره می‌گردد ؛

قتل ‌و آسیب بوسیله برانگیختن سگ (وامثال آن) یا نگهداری آن در خانه ‌1370

‌برابر ماده 325 قانون مجازات اسلامی

هر گاه كسی به روی شخصی سلاح بكشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر كار دیگری كه موجب هراس او گردد انجام دهد ...... و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً كشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود‌گرچه نوعاً كشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً كشنده. و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد‌محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است.

برابر ماده 360 همین قانون :

هر گاه كسی با اذن وارد خانه كسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می‌باشد خواه آن سگ قبلاً در خانه بوده یا‌بعداً وارد شده باشد و خواه صاحبخانه بداند كه آن حیوان او را آسیب می‌رساند و خواه نداند .

‌همچنین برابر ماده 257 همین قانون :

صاحب هر حیوانی كه خطر حمله و آسیب رساند آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل‌انگاری موجب تلف یا‌خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار می‌باشد و اگر از حال حیوان كه خطر حمله و زیان رساند به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آن كه آگاه باشد ولی‌توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او كوتاهی بكند عهده‌دار خسارتش نیست.

‌همچنین برابر ماده 358 همین قانون :

هر گاه حیوانی به كسی حمله كند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب‌دیدن آن حیوان شود شخص دفاع كننده ضامن نمی‌باشد و همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم باز دارد و‌همین كار موجب تلف یا آسیب او شود عهده‌دار نخواهد بود.

‌تبصره - هر گاه در غیر مورد دفاع یا در مورد دفاع بیش از مقدار لازم به آن آسیب وارد شود شخص آسیب رساننده ضامن می‌باشد.

‌همچنین برابر ماده 359 همین قانون :

- هر گاه با سهل‌انگاری و كوتاهی مالك حیوانی به حیوان دیگر حمله كند و آسیب برساند مالك آن عهده‌دار خسارت خواهد بود و هر‌گونه خسارتی بر حیوان حمله كننده و مهاجم وارد شود كسی عهده‌دار آن نمی‌باشد.

بر این پایه به نظر می رسد هرچند برخی معتقدند " اگرچه خرید و فروش سگ به لحاظ قوانین جاری كشور ممنوع است اما این اظهار نظر چندان دقیق و سنجیده به نظر نمی رسد زیرا :

اولا: اگر مقصود ایشان ماده (348) قانون مدنی ضروری است ، این ماده ابدا دلیل ممنوعیت نمی شود و صرفا بطلان معامله از نظر مدنی را مقرر داشته است و لذا تصریح می كند: «‌بیع چیزی كه خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی كه مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی كه بایع قدرت بر تسلیم آن‌ندارد باطل است مگر این كه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.»

ثانیا ": ماده 348 قانون مدنی نه تنها بیانگر منع قانونی خرید و فروش سگ نیست بلكه برعكس ظهور در باطل بودن ونیز عدم منع قانونی آن دارد زیرا بكار گیری " و یا " جهت عطف در ماده مورد استناد ظهورش در این است كه بیع " چیزی كه مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد" غیر از چیزی است كه "خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است " 

به هرحال صرفنظر از خرید و فروش سگ شكاری و سگ نگهبان كه در این خصوص مستثنی بوده ؛ باید تاكید نمود كه خرید و فروش سایر سگ در قوانین جاری كشور از نظر مدنی معتبر دانسته نشده است لیكن از نظر ممنوع بودن جزایی یا تخلفاتی در قالب تعزیرات و امثال آن در این زمینه قانون صریح مصوب مجلس بنحو كافی وجود نداشته و عملا نیز خرید و فروش سگ در حال حاضر به طور غیررسمی انجام می گیرد.

لذا به نظر می رسد در این خصوص بدون تردید مشكل و نقص قانونی وجود دارد نه اینكه صرفا می بایست نظارت دقیق تری صورت گیرد .

همچنین نگهداری از سگ در آپارتمان ها نیز در قوانین ممنوع نبوده و جرم بودن و ممنوعیت سگ گردانی در معابر عمومی نیز كاملا منتفی است مگر بواسطه اعمال اصل 167قانون اساسی كه رجوع به فتاوی را در خلا و نقص قانون مجلس تجویز نموده است .

نتیجه گیری

درست است همانطور كه در شبهه و مغالطه آمده است سوابق قانون گذاری حاكی از آن است كه همانطور كه مذهب حقه امامیه برای حقوق حیوانات ارزش والایی قایل است قانونگذار ایرانی نیز در حمایت مادی و معنوی آن تلاش نموده است و به عنوان نمونه به برخی از این قوانین در این مقاله اشاره شد اما نكته بسیار مهم این است كه : با این همه قانون گذار ایرانی به تبع معارف مذهب حقه امامیه آگاه است كه هیچ یك از این حقوق سبب نمی شود كه آرامش و آسایش عمومی مسلمین ضایع شود كه قطعا بر حقوق این حیوانات مقدم خواهد بود به همین دلیل قوانینی نیز در جهت حقوق كسانی كه در معرض آسیب ناشی از این حیوانات هستند نیز وضع نموده است كه به برخی از این دسته نیز اشاره شد و البته در خصوص طرح مورد بحث خلاء قانونی وجود دارد و ضرورت تصویب چنین جرم انگاری البته با اصلاحات لازم قطعی است . منبع:تبيان
برچسب ها: سگ بازي
Bookmark and Share
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۲
33
14
تو رابه خدا سریعتر قانون ممنوعیت سگ گردانی را تصویب کنید،به خدا یک همسایه سگ باز داریم که دیوانه مان کرده است وآسانسور و راه پله را هرروز نجس می کند.کارمان به درگیری فیزیکی هم کشیده شده است.آیاآرامش افرادی که در آپارتمان زندگی می کنندو نماز می خوانند برای قانون گذار مهم نیست که این قانون هنوز تصویب نشده است؟؟؟ آیا شهدا شهید شدند که آرامش مردم گرفته شود و عده ای بوزینه باز و سگ باز دهن کجی به نماز و مقدسات کنند؟؟؟؟ به خدا دلم خون است
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: