کد خبر:۴۲۶۹
تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۷:۵۸
تعداد بازدید: 4520
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
چرا فروش به 2 برابر قيمت هم معماي تندر را حل نکرد؟
مردم مي گويند که قيمت تندر 90 تاکجا قرار است بتازد، اما مسؤولان وعده مي دهند که تعيين وتکليف تمرکز توليد تندر 90 در يک شرکت خودروسازي ...
مردم مي گويند که قيمت تندر 90 تاکجا قرار است بتازد، اما مسؤولان وعده مي دهند که تعيين وتکليف تمرکز توليد تندر 90 در يک شرکت خودروسازي - بعد از سپري شدن يک دوره طولاني فراز ونشيب - در روزهاي آينده به سرانجام برسد تا شايد مقداري از نوسان قيمت اين خودرو بکاهد .
تصميم سرنوشت سازي که ظاهراً براي رفع مشکلات توليد اين خودروي ارزان قيمت که البته حالا به خودرويي گران قيمت تبديل شده بهترين راه شناخته شده است .
در هرحال محرابيان وزير صنايع سرانجام به بلاتکليفي تمرکز توليد اين خودروي پر حاشيه واکنش نشان داد وتصريح کرد: براي ادامه توليد تندر 90 سه شرط داريم که اولين آنها، توليد اين خودرو توسط هر دو شرکت ايران خودرو و پارس خودرو است و بر اساس شرط ديگر نيز بايد توليد اين خودرو با سرعت داخلي سازي شود و واسطه ها نيز حذف شوند.
وي ادامه داد: اين سه شرط در حال تحقق است و وقتي که محقق شد، تندر 90 مطابق برنامه، رشد توليد خواهد داشت.شرط نخست عملاً تمرکز توليد تندر 90 را منتفي کرد، در صورتي که دبير انجمن قطعه سازان گفته است با دستور وزير صنايع قرار شد موضوع تمرکز توليد تندر 90 در يک جلسه پنج نفره تعيين تکليف شود.
اما به نظر نمي رسد که با تمرکز يا منتفي شدن توليد جانشين پيکان، حاشيه هاي آن رنگ ببازد؛زيرا مشکل توليد تندر خود معلول حاشيه هايي است که از همان بدو تولد يا بهتر بگوييم انعقاد قرارداد همزاد آن شده است

نگاهي به گذشته

قرارداد ال 90 در سال 1383 با تبليغات گسترده ميان مسؤولان وقت سازمان گسترش وطرف فرانسوي به امضا رسيد و قرار شد جاي خودرويي را بگيرد که نزديک به چهار دهه حاکم مطلق جاده هاي ايران بود؛ به اجبار پيکان با قيمتي درمحدوده 6 ميليون تومان به موزه رفت تا جاي خود را به يک خودروي اروپايي از خانواده رنو آن هم با قيمتي در محدوده 6000 هزار يورو يا حتي کمتر از آن دهد.با انعقاد اين قرارداد کم کم برخي از مشکلات برسر توليد اين خودروي به ظاهر ارزان قيمت آشکار شد تا جايي که صداي برخي از نمايندگان را براي قيمت اين محصول در آورد .عضو وقت کميسيون صنايع و معادن مجلس در اين باره گفته بود: نخستين اظهارنظرها درباره قرارداد اين خودرو، تعيين قيمت 5/5 ميليون توماني بر حسب نرخ هاي جهاني آن بود اما با افزايش ارزش يورو اين ميزان به 6 و نيم ميليون تومان رسيد، حالا هر چه بيش از اين مبلغ گرفته شود، اجحاف در حق مردم است.
احمد بزرگيان درباره قيمت تندر 90 در ديگر کشورها نيز گفته بود :نحوه قيمت گذاري در کشورهاي استفاده کننده از جمله مراکش و روماني، متفاوت است، اما نرخ آن در کشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني( WTO ) به کمتر از پنج هزار يورو هم مي رسد و حتي در روماني LOGAN L90 را به صورت زيباتر، جالب تر و با امکانات بهتر عرضه مي کنند، اما در مقايسه با اين کشورها، تندر 90 در ايران با قيمت بسيار گراني عرضه مي شود.حالا از اين اظهار نظر سه سال مي گذرد و در حال حاضر تندر E2 پارس خودرو با قيمتي معادل 16 ميليون تومان به فروش مي رود و قيمت همين خودرو توليد شرکت ايران خودرو 15 ميليون و 700 هزار تومان است.

جانشين ناخلف پيکان

بنابراين برخي از حاشيه هاي توليد اين خودرو از بدو انعقاد قرارداد مشخص شد که تعدادي از آن با پا در مياني مجلس اصلاح شد، اما بحث تأمين و تدارک قطعات اين خودرو از شروع توليد تا کنون همچنان به بزرگترين مشکل توليد اين خودرو تبديل شد و حتي تاهمين اواخر بحث کمبود سپر نيز مطرح شد که در کنار ديگر کمبودها از درجه اهميت کمتري برخوردار بود .حالا قيمت تندر 90 گاه تاسه برابر وحداقل دوبرابر قيمت پيکان در بازار خريد وفروش مي شود وديگر کمتر کسي باور مي کند که اين خودرو همان جانشين خلف پيکان باشد .
البته در همان زمان انعقاد قرارداد باطرف فرانسوي، صحبت از توليد نيوپيکان مطرح شد، اما به دليل فضاي سنگين تبليغات ال 90 در عين هزينه هاي سنگيني که تحميل کرد، به فراموشي سپرده شد، اگرچه توليد مجدد گاوشيرده ايران خودرو هنوز هم براي ايران خودرويي ها در حال بررسي است .
حال پس از چند سال دوتوليد کننده اين خودروي ارزان قيمت ! تنها راه افزايش تيراژ وبه تبع آن کاهش قيمت آن را در تجميع توليد مي دانند، هر چند که معلوم نيست که باتمرکز توليد، خودرو با قيمت پايين روانه بازار شود اگرچه در ابتدا قرار شده بود که توليد اين خودرو در دو کارخانه داخلي ايران خودرو و پارس خودرو به تيراژي معادل 300 هزار دستگاه در سال برسد.اما هرگز به اين ميزان نرسيد .
از سوي ديگر برخي از کارشناسان نيز نسبت به تمرکز توليد ال 90 به ديده ترديد نگاه مي کنند، آنها مطمئن نيستند همين فضاي رقابتي حداقل در کيفيت همين خودرو که در خودروسازان وجود دارد، حفظ شود و يا قيمت آن به نحو چشمگيري کاهش يابد .
اگر در روزهاي نخست توليد (سال 1386 )، دليل پايين بودن تيراژ به مسائلي نظير مشکلات کيفي قطعه سازان داخلي، عدم سرمايه گذاري به موقع شرکاي ايراني و پرداخت هاي مالي و مشکلات مربوط به واردات قطعه نسبت داده مي شد، اما چيزي که در اين ميان باعث شد تاکنون تندر 90 نتواند به تيراژ اقتصادي برسد، عدم تأمين قطعات به موقع اين خودرو از سوي رنو پارس درنتيجه عدم پرداخت هاي مالي خودروسازان داخلي بوده است. توليد تندر 90 در مقاطع مختلف بين سال هاي 1386 تاکنون بسيار پرنوسان ادامه داشته و به جز ماه هاي محدودي، تيراژ توليدي اين خودرو هيچ گاه به حد مطلوبي نرسيد و کارخانه هايي که مي بايست تاکنون بيش از 600 هزار دستگاه از اين خودرو توليد مي کردند، هنوز به تيراژ 100 هزار دستگاه نيز نرسيده اند.

بحران جهاني سر آغاز آشکار شدن يک مشکل بزرگ

از سوي ديگر همزمان با بحران جهاني و اعلام کاهش قيمت مواد اوليه و به دنبال کاهش جهاني قيمت خودرو، خودروسازان داخلي اعلام کردند که رنو قيمت قطعات CKD ارسالي به ايران را افزايش داده و خواستار افزايش قيمت اين خودرو شدند. چرا که معتقد بودند بين 1/5 تا دو ميليون تومان روي توليد هر خودرو زيان مي دهند. سرانجام مشخص شد که با کارشکني شرکت رنو حتي توليد تندر 90 درکشور زيان ده است و خودروسازان سود چنداني نبرده اند .به دنبال اين قيمت گذاري دستوري از سوي وزارت صنايع، خودروسازان همچنان به زيان حدود يک ميليون توماني روي اين خودرو اشاره و تهديد به توقف و جمع آوري خط توليد تندر 90 مي کردند.
در هر صورت در سال گذشته بحث تمرکز توليد تندر 90 در يکي از کارخانه هاي خودروسازي در حالي مطرح شد که برخي از مسؤولان وزارت صنايع و معادن نيز به اين نتيجه رسيده اند که افزايش تيراژ در دو کارخانه به طور همزمان امکان پذير نيست.ايسنا در همين ارتباط گزارش داد که در اين ميان ايران خودرو حدود 70 ميليارد تومان بدهي از بابت تندر 90 به رنوپارس دارد و رنوپارس نيز از پس تأمين قطعات به نحو مطلوب به اين شرکت بر نمي آيد، اما با توجه به کمتر شدن رقم بدهي پارس خودرو به اين شرکت (به کمتر از 10 ميليارد تومان)، روند توليد اين شرکت افزايشي بوده است.

دورنماي مبهم

در اين ميان بحث کيفيت توليد اين خودرو نيز اگرچه حرف و حديث هاي زيادي را به دنبال داشته است اما درمجموع گفته شده که کيفيت هر دو تقريباً برابري مي کند، در عين حال بعضي سايت هاي خبري همچون خبر آنلاين به دنبال تفاوت هاي جزئي تري بودند که مي توان به واردات موتور تندر 90 توسط ايران خودرو و مونتاژ موتور اين خودرو در پارس خودرو اشاره کرد.درهر صورت، تمرکز توليد تندر 90 از سوي هر کدام از خودروسازان يا مسؤولان وزارت صنايع پيشنهاد شده باشد، سرانجام مسؤولان وزارت صنايع به اين نتيجه رسيدند که تمرکز رويکرد درستي نيست يا از لحاظ قانوني ايرادهاي زيادي دارد .

آغازيک تصميم بزرگ براي پايان چالش ها

به هرحال هرچند تمرکز توليد تندر 90 بيش از يک سال است که مطرح شده، اما هر بار تصميم درباره آن به بهانه هاي مختلف به تعويق افتاده است، براي مثال رئيس سازمان گسترش ونوسازي صنايع نيز درنمايشگاه خودروي مشهد تمرکز توليد اين خودروي پرحاشيه را معطوف به برگزاري چندمجمع وجلسه کرد.
با اين حال اگر بخشي از قطعه سازان و خودروسازان به اين نتيجه رسيده بودند که با تمرکز توليد بخشي از مشکلات اين خودرو، يعني تيراژ کم، کمبود قطعه و قيمت بالا حل خواهد شد، حالا اين رويکرد يعني تمرکز توليد فعلاً منتفي شده است، بنابراين براي رفع اين سه معضل چه رويکردي را بايد دنبال کرد؛ آيا شکاف قيمتي اين خودرو در کارخانه و سبازار که روز به روز عميق تر مي شود، پر خواهد شد؟ منبع:قدس
Bookmark and Share
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
آرمین
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۵۶ - ۱۳۸۹/۰۶/۳۱
0
0
متاسفانه 2 شرکت خورو سازی یا حمایت وزارت صنایع و مجلس هر بلایی که دوست داشته باشند سر مصرف کننده میارن و کسی هم جلودارشون نیست این شرکتها با پایین اوردن تولیدات خود در جهانی که رکود اقتصادی قیمت خودروهارو به نصف تقلیل داده بود توانستند قیمت را که حفظ کنند هیچ حتی چند صد هزار تومان هم به قیمتها بیافزایند مشکل این شرکتها نیستند مشکل نبود قانون در تعرفه خودرو میباشد که دست اینهارو برای بازار بسته ای مثل ایران برای هرکاری باز گذاشته و خودرو را 2 برابر قیمت جهانی به مصرف کننده میدهند اون هم با کیفیت پاین که سود این شرکتهارو تقریبا 150% میکنه اگه ایران یه روزی عضو سازمان تجارت جهانی بشه با تعرفه 5% برای خودرو آیا کسی پیدا میشه که لوگان رو که هم قیمت تویوتا کمری میباشد برای استفاده انتخاب کند؟! گرون دادن قطعات هم دروغی بود که شرکتهای داخلی از خودشون در آورده بودن مگه رنو مثل اینها دزده که بخواد زور بگه.
تیجی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۱:۴۸ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۹
0
0
سلام اخه این چه ضرری که ال 90 دوبرابر قیمت بدند بعد بگند ضرر کردیم البته سمند 405 206 و بقیه هم حکایت خودشان را دارند! افرین به دولت عدالت محور که بنزین هم گرون کرد تا همه چیز جور بشه! گل بود به سبزه نیز اراسته شد
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: