کد خبر:۲۸۵۶
تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۰:۲۴
تعداد بازدید: 3641
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
از اين پس دولت از برج عاج پايتخت خارج مي شود
«به من مي گويند چون کانديدا شدي حق سفر استاني رفتن نداري، مگر کار مملکت تعطيل بردار است.» اين جملات استدلال محمود احمدي نژاد در واکنش به منتقداني بود که روزهاي مانده به انتخابات سفرهاي استاني ...
«به من مي گويند چون کانديدا شدي حق سفر استاني رفتن نداري، مگر کار مملکت تعطيل بردار است.» اين جملات استدلال محمود احمدي نژاد در واکنش به منتقداني بود که روزهاي مانده به انتخابات سفرهاي استاني رئيس جمهور کانديدا را «تبليغاتي» مي دانستند و با تاکيد بر اينکه احمدي نژاد با امکانات بيت المال سفرهاي انتخاباتي مي رود از وي مي خواستند زنگ پايان اين سفرها را به صدا درآورد؛ سفرهايي که فرداي روزي که احمدي نژاد براي اولين بار رئيس جمهور شد در دستور کار وي و کابينه قرار گرفت و با مشهد شروع شد. احمدي نژاد نخستين جلسه هيات دولت را خارج از تهران تشکيل و وعده داد از اين پس دولت از برج عاج پايتخت خارج مي شود و به روستاها مي رود.

سفرها شروع شد. احمدي نژاد به هر استان که مي رفت ابتدا در ورزشگاه مرکز استان سخنراني مي کرد و بعد در دو روز به ساير شهرستان ها مي رفت؛ با هلي کوپتر، و سخنراني مي کرد و بعد در آخرين ساعات سفر برمي گشت به مرکز استان و جلسه هيات دولت را يا در استانداري يا فرمانداري تشکيل مي دادند و صدها مصوبه به تصويب مي رساندند؛ صدها مصوبه در دو يا سه ساعت. اين آماري بود که برخي منتقدان بر آن خرده گرفتند و با تقسيم تعداد مصوبات بر ثانيه ها برآشفتند که مثلاً دولت هر 10 ثانيه يک مصوبه به تصويب رسانده و با اين استدلال کارشناسي بودن مصوبات را مورد ترديد قرار مي دادند؛ البته دولتي ها هم خاموش ننشستند و در راس آن محمود احمدي نژاد در مقام پاسخ گفت کارشناسان وي پيش از سفر او ساعت ها بحث کارشناسي مي کنند و پيش نويس مصوبات را مي نويسند و در جلسه هيات دولت که در مرکز استان برگزار مي شود تنها مصوبه قرائت مي شود و به تاييد و تصويب مي رسد. پورمحمدي وزير وقت کشور هم که ارديبهشت ماه دو سال پيش به دانشگاه شهيد بهشتي رفت در پاسخ به دانشجويان همين استدلال را ارائه کرد اما دانشجويان قانع نشدند؛ «اگر مصوبات از قبل کارشناسي مي شود پس چه نيازي دارد رئيس دولت را با اعضاي کابينه اش و کلي هزينه ببريد به استان ها؟» اين سوال تازه جوابي ديگر داشت؛ «اين سفرها که خرجي ندارد، شب در فرمانداري و جاهاي دولتي مي خوابيم، غذا هم که يک نان و پنير و غذاي مختصري است که اغلب آقاي رئيس جمهور نمي خورد و بقيه در هلي کوپتر و راه صرف مي کنند. مي ماند هزينه داربست و پرچم که آن هم از يکي دو ميليون بيشتر نمي شود.»

انتقادها به جايي نرسيد اما شيوه يي که احمدي نژاد در شهرداري تهران آزموده بود جواب داد؛ «ديدارهاي مردمي و نامه به رئيس جمهور.» مردم مي آمدند هم براي آنکه در برخي شهرستان ها براي اولين بار بود که يکي از مسوولان ارشد حاضر شده و بين مردم مي نشيند و هم براي اينکه نامه هايشان را مي گيرد و قول پيگيري مي دهد. موضوعات نامه ها چندان غيرقابل پيش بيني نبود؛ وام هاي قرض الحسنه و بلاعوض، بيکاري، کمک هزينه تحصيلي، کمک هزينه ازدواج، کمک هزينه اشتغال و... دولت هم تصويب کرده وام بدهند، هم زياد، هم زود، هم به همه. نه نامه اقتصاددانان به جايي مي رسد و نه فريادشان که افزايش نقدينگي يعني تورم. اما گوش دولت به اين حرف ها بدهکار نبود. «صدقه يي» خواندن شيوه پرداخت ها و «کميته امدادي» دانستن شيوه مديريت اقتصادي دولت هم به «چوب لاي چرخ گذاشتن» تعبير شد تا دور نخست سفرهاي استاني تمام شود. دور دوم سفرها با يک حاشيه، دو ماه فاصله و چند تغيير آغاز شد. احمدي نژاد پس از پايان سفرها اعلام کرد مديران استاني را که ضعيف بود برکنار خواهد کرد. دعوا بر سر دور جديد عزل و نصب استانداراني که احمدي نژاد در آغاز مديريت اجرايي اش يک بار به تمامي تغييرشان داده بود با مصطفي پورمحمدي وزير وقت کشور در پرده ماند و شيوه جديد سفرهاي استاني عيان شد. احمدي نژاد ديگر به شهرستان ها نمي رفت. وقتي عزم سفر مي کرد پس از سخنراني در مرکز استان در استانداري مي ماند تا مردمي را که از ساعات اوليه صبح با نامه هايي در دست صف کشيده بودند يکي يکي به داخل اتاق بيايند و تقاضايشان را بدهند و دستور رسيدگي بگيرند. در هر استان 100 نفر يا بيشتر موفق به ديدار و گفت وگو مي شدند. ساير وزرا اما به جاي رئيس دولت به شهرستان ها مي رفتند. احمدي نژاد هم در بقيه ساعات سفر با روحانيون، دانشگاهيان و خانواده هاي شهدا ديدار و در جمع آنها سخنراني مي کرد. اما شيوه دريافت نامه هاي استاني تغيير کرده و چنين شده بود که چند روز پيش از سفر هيات دولت استانداري و فرمانداري ها فرم مخصوص نامه به رئيس جمهور را بين مردم توزيع مي کردند.

کار به آنجا رسيد که در برخي شهرستان ها بازار سياه فرم مخصوص نامه ها درست شد و اين فرم ها تا پنج هزار تومان به فروش رسيد. اگرچه اولين سفرها کم حاشيه به خير گذشت اما اوضاع چندان بر وفق مراد دولتي ها ادامه نيافت. پيش از يک سفر نمايندگان استان نامه دادند که چون مصوبات به اجرا درنيامده در سفر جديد به استقبال احمدي نژاد نمي روند و پيش از يک سفر ديگر برخي پايگاه هاي اطلاع رساني گزارش کردند استانداري ها حضور مردم را سازماندهي مي کنند. بنا بر اين گزارش ها در برخي از شهرستان ها مديران استاني با فرستادن اتوبوس به شهرستان هاي هر استان مردم توابع را به مرکز استان مي آوردند تا استقبال از رئيس دولت نهم تمام و کمال باشد. کشته شدن يک دانش آموز شيرازي که براي استقبال از احمدي نژاد از سوي مدرسه با ساير همکلاسي هايش از يکي از شهرستان ها راهي شيراز و در راه دچار تصادف شده بود، موج انتقادات را برانگيخت و اين حادثه حتي به فيلم 90 سياسي نيز رسيد. با نزديک شدن به زمان انتخابات صداي اعتراض ها از سوي کانديداها و برخي حاميان بيشتر شنيده شد چرا که سخنراني ها و مراسم احمدي نژاد تمام و کمال از سوي رسانه ملي پوشش داده مي شد و روزنامه هاي دولتي و حاميان دولت بعد از هر سفر عکس استقبال مردم از وي را در صفحه اول روزنامه منتشر مي کردند و اينکه احمدي نژاد مسير چند دقيقه يي را چند ساعته رفت تيتر نخست. اعتراض ها به جايي نرسيد تا نه تنها اين سفرها ادامه پيدا کند بلکه سفر به پايتخت يک هفته طول بکشد. احمدي نژاد يک روز به شهريار رفت و يک روز به شهر ري. يک روز شمال غرب و يک روز جنوب شهر. يک روز ورامين و يک روز هشتگرد؛ «به من مي گويند چون کانديدا شدي حق سفر استاني رفتن نداري، مگر کار مملکت تعطيل بردار است.»

حالا سه ماه است که سفرهاي استاني در تعليق قرار گرفته است اگرچه برخي از پايگاه هاي خبري به نقل از مجتبي ثمره هاشمي خبر دادند از اول مهرماه دور سوم سفرهاي استاني آغاز مي شود؛ سفرهايي که يک بار علي سعيدلو معاون اجرايي احمدي نژاد در دولت نهم گفته بود نه تنها احمدي نژاد بلکه هر کانديداي ديگري که پيروز شود، ادامه دهنده آن خواهد بود و رئيس دولت هم بارها گفته بود اين مدل به الگوي رفتاري مسوولان ساير کشورها تبديل شده است. اما آنچه در اين ميان مطرح مي شود اين سوال است که خارج از تغييرات ساختاري در نحوه سفرها، استقبال مردم از رئيس دولتي که به تاييد وزارت کشور و شوراي نگهبان «24 ميليون» پشتوانه آرا دارد چگونه خواهد بود و در شرايطي که حضور معترضان به نتيجه انتخابات در تهران و برخي شهرستان ها مورد اعتراض حاميان دولت قرار گرفته است، هواداران در شهرستان ها چگونه به پيشواز رئيس دولت مي روند و آيا باز هم محمود احمدي نژاد بين مردم شهرستان ها که به گفته هواداران عمده آراي احمدي نژاد را به سبد وي ريختند، حضور خواهد يافت؟ سوالي که اگرچه در نگاه اول خام به نظر مي رسد آنجايي جدي مي شود که قريب به دو سه ماه است احمدي نژاد نه تنها ديدار مردمي نداشته بلکه تنها در مراسمي حاضر مي شود که حضورش «بايد» است و اگر بتواند نرود ثمره هاشمي را مي فرستد.نويسنده: فرناز حسنعلي زاده-اعتماد
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: