کد خبر:۲۸۱۳
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۸۸ - ۰۷:۴۶
تعداد بازدید: 3132
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
حاشيه هاي انتقاد از وزيران پيشنهادي
ديروز بدتر از روز قبل بود؛ مجلسي ها گرم شده اند و هر روز مخالفت هايشان با وزرا حاشيه ساز تر مي شود. نماينده ها هم مدرک جعلي از وزرا کشف کرده بودند و هم پرونده هاي مالي تخلف،...
ديروز بدتر از روز قبل بود؛ مجلسي ها گرم شده اند و هر روز مخالفت هايشان با وزرا حاشيه ساز تر مي شود. نماينده ها هم مدرک جعلي از وزرا کشف کرده بودند و هم پرونده هاي مالي تخلف، مخالف ها ديگر صلاح و مصلحت را کنار گذاشته بودند و به قول خودشان بدون رودربايستي هرچه در دست داشتند از وزرا رو مي کردند تا همکاران شان قانع شوند احمدي نژاد اشتباه کرده و اينها در قامت وزير نيستند. دو وزير قديمي پرونده هاي مالي شان رو شد. مجلسي ها تخلفات مالي دو وزير تعاون و راه و ترابري دولت نهم را ليست کرده بودند تا عباسي و بهبهاني بر لب پرتگاه قرار بگيرند. بازار مدارک تحصيلي مشکل دار هم که داغ بود. مجلسي ها از احمدي نژاد ياد گرفته بودند؛ در مورد مدرک تحصيلي مي گفتند؛ بگم؟ بگم؟ نه نمي گم؛ از عباسي گفتند و مدرک دانشگاه هاوايي اش، از فاطمه آجرلو گفتند «مدعي مدرک سطح دو حوزه که بلد نيست نام دو کتاب حوزوي را بياورد» و در پاسخ به مجلسي ها گفته «اين سوال ها را جواب نمي دهم». البته در اين توفاني که بهارستاني ها راه انداخته بودند دو وزير از مخالفت نمايندگان در امان بودند؛ خانم وحيدي دستجردي و آقاي وحيدي که نه تنها کسي در مخالفت با آنها به عنوان وزراي بهداشت و دفاع نطق نکرد بلکه تعريف هم کردند و حتي در حمايت شان شعار دادند. وزير دفاع را با اين توضيح که براي کوري چشم اسرائيلي ها حتي مخالف هم انصراف داده و مخالفت نمي کند با شعار مرگ بر اسرائيل بدرقه کردند، در مورد وحيد دستجردي هم که خود وزير پيشنهادي به جاي نماينده ها جبران مافات کرد و آنقدر عملکرد دولت احمدي نژاد در چهار سال گذشته را در حوزه بهداشت زير سوال برد و ضعف هاي دولت قبل (دولت احمدي نژاد نه خاتمي) را ليست کرد که ديگر مخالف ها ترجيح دادند سکوت کنند و از وزيري که از همين ابتدا اينقدر جسورانه رفتار مي کند، انتقادي نکنند. مرندي وزير سابق بهداشت هم در قامت موافق براي اين خانم وزير سنگ تمام گذاشت. هر قدر وحيدي دستجردي شانس آورد، آجرلو بدشانسي آورد. مجلس براي مخالفت سنگ تمام گذاشت. از گفتن اينکه «شما حتي آدرس سازمان تامين اجتماعي را هم بلد نيستي» تا کنايه هايي مانند اينکه «اگر راست مي گي و هشت سال درس حوزه خواندي اسم دو تا، فقط دو تا کتاب حوزوي را بگو». آجرلو را حتي مخالفان متهم کردند که اگر حق مخالفان محصولي را ضايع نمي کردي و در وقت مخالفان به عنوان موافق محصولي نطق نمي کردي، محصولي با نيم راي وزير نمي شد و امروز اين همه اتفاق به خاطر جناب محصولي در کشور پيش نمي آمد. مخالفان اين وزير پيشنهادي جملات قصار مي گفتند و مجلسي ها مي خنديدند.

بهبهاني هم راست نمي گويد

ديروز نوبت وزيري که در شش ماه کاري امسال 203 مورد سانحه هوايي را رقم زده هم رسيد؛ اما جالب بود که مجلسي ها بيشتر از آنکه از رفتارهاي «خاص» حميد بهبهاني ناراحت باشند که چرا با اين همه کشته خاکي و آسماني يک بار هم معذرت خواهي نکرده، فشار خون شان از «حق السکوت» بالا رفته بود. باز هم اصولگراهاي حامي دولت بازي احمدي نژاد را به هم زدند. عليرضا زاکاني اصولاً قرار است حافظ منافع احمدي نژاد در مجلس باشد اما ديروز صداي بسياري از هم طيفانش را درآورد. شايد احمدي نژاد بايد خدا را شکر کند که ديروز در مجلس نبود تا از نزديک ببيند زاکاني چطور گفت وزير دولت احمدي نژاد به نماينده يي پول هايي داده تا سوالش را پس بگيرد. يا اينکه از سه جا حقوق مي گيرد و تازه از دانشگاه علم و صنعت که حتي تدريسي هم در آن ندارد، حقوق ماهانه دريافت مي کند؛ يا رئيس دولت بايد خدا را شکر کند که نبود و نشنيد که زاکاني مي گويد بهبهاني موفقيت هاي دولت خاتمي را که متعلق به چهار سال پيش است در کارنامه عملکردي يک ساله خود آورده و اين با کابينه اصولگراي احمدي نژاد همخواني ندارد. زاکاني مي گفت وزير راه به نماينده يي که پس از پنج روز حاضر شده از سوالش از او صرف نظر کند، 500 ميليون پول داده براي حوزه

انتخابي اش؛ پيش از اين علي مطهري از اين نوع بي اخلاقي برخي از وزراي پيشنهادي مانند نيکزاد وزير پيشنهادي مسکن گفته بود؛ اما زاکاني حرف هايي زد که به قول همکارانش صلاح نبود بزند زاکاني پرسيد مگر کشور برنامه بودجه ندارد که هر نماينده يي که به وزير فشار آورد و تصميم داشت از او سوال کند بهبهاني خارج از برنامه به منطقه و حوزه انتخابيه آن نماينده پول دهد. او حتي گفت اگر بهبهاني تکذيب کند سندهايش را هم مي آورد که بهبهاني در تاريخ 19 فروردين امسال مبلغ يک ميليارد به اعضاي کميسيون براي حوزه انتخابيه مي دهد يا اينکه نماينده يي از ايشان سوال مي کند و پس از پنج روز سوال را پس مي گيرد و پس از آن 500 ميليون براي حوزه انتخابيه اش مي گيرد. يا اينکه نماينده ديگر از يک سرفصل ديگري درخواست مي کند و دو ميليارد براي حوزه انتخابيه اش مي گيرد. درست است که اين مبالغ براي حوزه انتخابيه گرفته شده است اما اين روند برنامه ريزي در کشور نيست؛ بعد هم زاکاني يک تخلف ديگر را اين طور رو کرد؛ او پرسيد مگر احمدي نژاد نگفته بود وزرايش تنها از يک منبع حقوق مي گيرند يعني يا از دولت، يا از دانشگاه، يا از جاي ديگري حقوق مي گيرند اما آقاي بهبهاني هم از دانشگاه و هم از وزارت راه حقوق مي گيرد. تازه اگر همين بود شايد مي شد چشم پوشي کرد اما استاد راهنماي دکتراي احمدي نژاد از يک دانشگاه ديگر هم پول مي گيرد «بدون آنکه آنجا تدريس کند» چه دانشگاهي؟ حدسش زياد سخت نيست «علم و صنعت» زاکاني مي گفت «البته خودشان در آنجا نيز حاضر نيستند و برخي از دانشجويان دکترا يشان در آنجا درس مي دهند که اسامي آنها را نيز بنده دارم.» صداي حاميان احمدي نژاد در آمده بود اما زاکاني انگار چيزهاي زيادي براي رو کردن داشت و نمي خواست کوتاه بيايد؛ مي گفت آقاي دکتر متعهد است هر دو هفته يک بار در روزهاي پنجشنبه در چابهار درس بدهد اما براي رفتن به چابهار ساعت حرکت هواپيما را تغيير داده؛ خوب وزير راه است و پروازهاي آسمان در اختيارش، يعني تا پيش از وزارت ايشان هواپيماي چابهار ساعت 11 پرواز داشته اما از زماني که آقاي دکتر مسافر اين پرواز شده پريدن هواپيما از ساعت 11 به 8 صبح تغيير کرده است. شايد وقتي مردم اين حرف ها را از تلويزيون و راديوهايشان مي شنيدند آنقدر برايشان اين تعريف ها از دولت عدالت محور نهم عجيب بود که ديگر برايشان چندان مهم نباشد که بدانند در طول تصديگري وي برخي از معاونان که 33 سال سابقه کار داشتند يا برخي از عناصر بازنشسته را به کار گرفتند. بهبهاني به قول زاکاني يک دروغ ديگر هم گفته است؛ او گفته خريد 40 دستگاه لوکوموتيو از عملکردش در دولت احمدي نژاد است حال آنکه زاکاني در بررسي هايي که انجام داده متوجه شده حتي يک دستگاه نيز نخريده اند. همچنين گفته مي شود پنج دستگاه ترسنت وارد کرده اند اين در حالي است که اين ترسنت ها در سال 80 و به ميزان 20 دستگاه خريداري شده است و تنها پنج دستگاه در زمان ايشان وارد شده است. تا به اين ترتيب رو شود که وزير دولت احمدي نژاد هم بلد است موفقيت هاي دوران خاتمي را اين گونه وارونه به عنوان موفقيت ها و برنامه هاي دولت احمدي نژاد جلوه دهد تا زاکاني که اصولگرا است هم صدايش اين طور در بيايد؛ «چرا بايد واقعيت ها را زير پا گذاشته و بيان نکنيم. اگر ايشان خريداري کردند پشت تريبون اعلام کنند آنگاه من اسنادش را خدمت نمايندگان محترم ارائه مي دهم.»

سوال هايي که آجرلو پاسخ نداد

مخالفان آجرلو سوال هايي پرسيدند که وزير پيشنهادي هيچ يک را پاسخ نداد. خواندن سوال ها بدون هيچ کم و زيادي خالي از لطف نيست.

- متاسفانه وزراي ضعيف مسووليت دار مي شوند که موجب نارضايتي مجلس مي شود.

- وقتي موضوع راي اعتماد به محصولي مطرح شد، شما سابقه خوبي در مجلس بر جاي نگذاشتيد، به عنوان مخالف ثبت نام کرديد اما موافق صحبت کرديد، بنده تنها مخالف وزير بودم، ولي پنج نفر موافق صحبت کردند، شايد اگر اين کار را نکرده بوديد محصولي وزير نمي شد و اين روزها اين اتفاق ها پيش نمي آمد. آيا اين سابقه خوبي است؟ اگر جاي شما بودم از مجلس عذرخواهي مي کردم.

- براي وزارتخانه يي با اين عظمت آيا مسووليت بسيج خواهران دانشگاه آزاد کرج را داشتن کافي است؟

- برنامه نوشته شده برنامه زيبايي است، ولي چند درصد آن را خود نوشته ايد؟

- آيا شما حتي يک روز در رابطه با بيمه هاي خدمات درماني کار اجرايي، تخصصي يا مطالعه يي انجام داده ايد؟

- آيا شما واقعاً آدرس سازمان خدمات درماني را مي دانيد و در حد آدرس و سرفصل ها با آن آشنايي داريد؟

- به شما تذکر دوستانه مي دهم سعي کنيد مستندات مدارک تان را ارائه کنيد که فردا در صورت راي اعتماد به مشکلات استيضاح برنخوريد.

- مثلاً بفرماييد مدرک سطح دو حوزه را کي، از کجا و در چه سالي و نزد چه کسي گرفته ايد و مراحل امتحان را کجا و چگونه سپري کرده ايد؟

- متاسفانه حاشيه هاي فراوان اطراف شما اين بيت را در ذهن تداعي مي کند که؛ درخت گردکان با اين بزرگي / درخت خربزه الله اکبر

- رشته تحصيلي شما حوزوي و دانشگاهي است و با اين وزارتخانه تناسب ندارد.

- روز چهارشنبه در حضور چند نفر از نمايندگان تهران در مجمع نمايندگان سوال کردم خانم آجرلو، شما در اين زندگينامه نوشته ايد سطح تحصيلي حوزه را در سطح حوزه خوانده ام. گفتم خانم چند تا کتاب اين سطح را بگو و ايشان گفت من به سوال شما پاسخ نمي دهم.

- بالاخره اين يا راست است يا خداي ناکرده مطلب ديگري. اگر راست بود مي گفت کسي که در سطح دو حوزه درس بخواند يعني بايد حدود هشت سال درس حوزه بخواند تا بتواند چنين ادعايي را بکند.

- از ايشان سوال کردم گفتم شما متولد سال 45 هستي، جنگ که شروع شده، شما 14 سالتان بوده و وقتي پايان يافته 22 سال داشتيد. عضويت افتخاري سپاه، مسوول بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي و پرستاري با اينها نمي خواند. گفتم به اين سوال من پاسخ بده، گفت من جواب نمي دهم.

- نگفته ايد چگونه حق بيمه سرانه روستاييان را افزايش مي دهيد؟ به جز منابع مصوب مجلس از کدام منابع مقرر خواهيد کرد؟

از مدرک دکتراي هاوايي تا پول هاي گم شده

حاشيه هاي روز دوم کابينه از عباسي وزير تعاون شروع شد. او در دولت نهم هم وزير بود و حاميان احمدي نژاد تصور مي کردند وزير بي حاشيه يي است که به راحتي راي مي آورد. اما جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه پيش بيني ها را به هم زد. «اولين ضعف عباسي اين بود که به گفته اين نماينده مخالف ديوان محاسبات پرونده هايي در رابطه با وزارت تعاون دارد که يکي از آنها مربوط به 10 دي سال 87 براي در اختيار گذاشتن 70 ميليارد ريال از محل چهار درصد سهم تعاون به صندوق تعاون است، خواهشمنديم در اين زمينه توضيح داده شود که اين پول چه شد؟»؛ سوالي که اين گونه پرونده تخلفات مالي آقاي وزير را باز کرد. نماينده اروميه بعد از تخلف دوم اين طور پرده برداشت؛ «سهم آموزش را که به اندازه چهار درصد سود ويژه تعاون است چقدر و کجا مصرف کرده ايد؟» بعد هم خبر داد عباسي آنقدر به مسکن مهر بي مهري کرد که پارسال در همين تهران 300 هزار نفر از مسکن مهر انصراف دادند. وي سپس سراغ مدرک تحصيلي اش رفت و گفت نمي گويم اما بدانيد که ايشان هم مدرک تحصيلي اش ايراد دارد. هنوز دقايقي از اين حرف هايش نگذشته بود که مشکل مدرک تحصيلي وزير تعاون را همه نماينده ها دهن به دهن بازگو مي کردند؛ «دکتراي هاوايي» همان دانشگاهي که مي گفتند مدرک قلابي داده و عباسي در رزومه اش گفته دکتر است و البته اسمي از محل گرفتن اين مدرک اعلام نکرده است. برنامه اش هم به قول نماينده ها پر از تعاريف به جاي برنامه عملياتي بود. جهانگيرزاده مي گفت کسي که سه سال در بخش تعاون کار کرده در برنامه اش حتي يک آمار ارائه نداده. وي خطاب به عباسي گفت بايد پاسخگوي مردم باشد چون تنها يک تعاوني به دليل پذيره نويسي بيجا که ناشي از سکوت قانون است و عدم نظارت مجموعه تحت امر او 14 ميليارد تومان از مردم کلاهبرداري کرده است. حاميان احمدي نژاد از سخنان جهانگيرزاده آنقدر عصباني شده بودند که تذکر پشت تذکر، خواستار معذرت خواهي او بودند و سخنان مخالف وزير احمدي نژاد را مغرضانه مي ناميدند. جهانگيرزاده هم در پاسخ به معترضانش يک برگ ديگر از کارهاي خلاف آقاي وزير را رو کرد و گفت براي اينکه او را راضي کنند اين حرف ها را نزند برخي از دوستان عباسي با او بارها صحبت کرده و حتي قول هايي هم به او داده اند تا بار ديگر از لابي هاي غيراخلاقي وزراي پيشنهادي پرده برداشته شود.قسيم عثماني نماينده بوکان هم به تبعيت از مخالف قبلي، ماجراي تخلفات عباسي را در بخش مالي ادامه داد؛ «در حالي که قبلاً تسهيلات تعاون در اختيار افراد خاص، نورچشمي ها و بعضي آقازاده ها بود، اما اين مشکل امروز حادتر شده است.» موافقان هم از تعاون گفتند و اينکه خوب است، با اين حال عباسي به جاي اينکه بگويد شعار عدالت احمدي نژاد براي مردم خودمان چه شد به نماينده ها بشارت داد که براي «جهانيان» برنامه عدالت دارد.منبع:اعتماد
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: