کد خبر:۲۶۱۶
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۸۸ - ۱۳:۰۵
تعداد بازدید: 3467
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
اهداف و پيامدهاي واقعي يك انتصاب
به نظر مي رسد‎ ‎احمدي نژاد با انتصاب مشايي 4 هدف عمده را در قبال تمامي فعالين و گروه هاي سياسي‎ ‎داخل و خارج كشور دنبال مي نمايد كه عبارتند از‎ ...
در زماني كه محمود احمدي نژاد وعده داد براي دولت دهم تغييرات عمده داشته باشد‎ ‎برخي از اين سخن او تفسير كردند كه وي درصدد جبران كاستي هاي گذشته است ومي‎ ‎خواهد رويه جديدي در پيش بگيرد‎ .‎اما تمام اين پيش بيني ها با انتخاب مشايي به‎ ‎عنوان معاون اول و دومين فرد اجرايي كشور نقش بر آب شد‎ .

‎حال سوال اينجاست كه احمدي نژادبا آگاهي كامل از اينكه انتصاب‎ ‎مشايي با مخالفت شديد منتقدين و حاميان وي و روحانيون و مراجع روبرو مي شود چرا دست‎ ‎به چنين عملي زد و اصولا وي از اين اقدام به دنبال چه هدفي است؟

به نظر مي رسد‎ ‎احمدي نژاد با انتصاب مشايي 4 هدف عمده را در قبال تمامي فعالين و گروه هاي سياسي‎ ‎داخل و خارج كشور دنبال مي نمايد كه عبارتند از‎ :
1- ‎احمدي‌نژاد در ميان زائران‎ ‎حرم امام رضا (ع) با بيان اينكه "برخي تصور مي‌كنند كه مي‌شود دور ايران را ديوار‎ ‎كشيد و ايران را آباد كرد" منطقي را مطرح كرد كه اشاره به آن از سوي او قدري قابل‎ ‎تأمل بود چرا كه وي چنين طرز فكري را باطل دانست و گفت چنين آرزويي هيچ گاه محقق‎ ‎نخواهد شد‎.

‎احمدي نژاد با اين جمله نشان داد كه خود وي نيز متوجه شده است‎ ‎اداره كشور در چهار سال آتي بدون استفاده از توانمندي هاي كشورهاي ديگر و جذب‎ ‎سرمايه گذاري هاي خارجي در حوزه هاي مختلف امكان پذير نيست لذا بايد با انتصاب‎ ‎افرادي كه از نظر بسياري از غربي ها و حتي داخل كشور ساختار شكن شناخته شده اند ،‏‎ ‎نشان دهد كه وي به دنبال تغيير جدي در حوزه سياست خارجي و شكستن ساختارهاي گذشته‎ ‎است هر چند كه اين ساختارها بسيار محكم باشند لذا مشايي مي تواند امتيازات كلامي‎ ‎بزرگي را در سال هاي آتي نصيب كشورهاي ديگر از جمله آمريكا نمايد‎.

2- ‎احمدي‎ ‎نژاد در طول چهار سال گذشته دريافته كه در جامعه ايران هركس مظلوم واقع شود در‎ ‎تمامي ميادين برنده است هر چند كه دستاوردي نيز براي ارائه نداشته باشد . وي به‎ ‎خوبي متوجه شده كه جهت مظلوم نمايي بايستي دائما و به تنهايي در آماج حملات و‎ ‎انتقادهاي نيروهاي خودي و رقيب قرار گرفت تا مردم يك فرد را در مقابل ده ها تن‎ ‎مشاهده نمايند و اينچنين پي به مظلوميت آن شخص ببرند. مشايي مي تواند سيل انتقادها‎ ‎را از تمامي اصناف روانه احمدي نژاد نمايد و به اين شكل وي در مقابل اين همه فشار‎ ‎تبليغاتي تنها و بي ياور جلوه نمايد‎.‎

3- در انتخابات اخير بسياري از گروه هايي كه اين بار از احمدي‎ ‎نژاد حمايت نموده بودند اينك به صورت مستقيم و يا غير مستقيم به دنبال اخذ سهم خود‎ ‎در دولت هستند از سوي ديگر اين بار احمدي نژاد نمي خواهد بدون مطالعه و شناخت و‎ ‎تنها با معرفي اين و آن وزراي خود را انتخاب نمايد چرا كه ديگر كسي از وي تغييرات‎ ‎مداوم در كابينه را نمي پذيرد. لذا بايد چشم اميد حاميان انتخاباتي را به قدرت‎ ‎نااميد نمود و اين نااميدي با انتصاب كسي كه با اكثريت طيف حاميان دولت مشكل دارد‏‎ ‎امكان پذير مي شود‎.

‎انتصاب مشايي مي تواند اين پيام را به اميدواراني همچون‎ ‎زاكاني و دهقان (جمعيت رهپويان انقلاب ) فدايي و فروزنده (جمعيت ايثارگران) ترقي و‎ ‎بادامچيان (جمعيت موتلفه ) و ... بدهد كه جايي براي آنها در كابينه اي كه مشايي نفر‎ ‎دوم آن است وجود ندارد چرا كه اين ها در زماني منتقدين سرسخت مشايي بوده اند‎ .

‎علاوه بر آنكه به عقيده احمدي نژاد افرادي كه از وي حمايت نموده اند و يا به‎ ‎او راي داده اند وظيفه شرعي خود را انجام داده اند و در قبال انجام يك تكليف شرعي‎ ‎حق اظهار نظر مداخله جويانه در باب انتخاب كابينه ندارند كه البته ايشان نيز به حق،‎ ‎هيچ قولي در خصوص تبعيت از نظرات آن ها نداده است‎.

4- ‎احمدي نژاد در چهار سال‎ ‎گذشته به خوبي دريافته كه با اقوام و نزديكان و ودوستان قديمي خود بهتر مي تواند‎ ‎كار مفيد داشته باشد و اين طيف حرف وي را بهتر از لايه هاي ديگر مي خوانند بنابراين‎ ‎پست هاي مهم كابينه كنوني را به نزديكترين افراد خود مي دهد چنانكه معاون اولي خود‎ ‎را به پدر زن فرزند خود اعطا مي نمايد و البته در اين را ه نيز بسيار مصمم است و‎ ‎هيچ گونه اعتراضي را نيز از هيچ مقامي قبول نخواهد نمود زيرا او مي داند تغييرات‏‎ ‎عمده و سريع در كشور تنها با افرادي مطيع و حرف شنوا صورت مي گيرد نه با جمعي از‎ ‎نخبگان كه هر كدام براي خود ايده اي متفاوت داشته باشند‎.

‎اينچنين مي توان متوجه‎ ‎شد كه انتخاب مشايي از سوي احمدي نژاد به عنوان دومين فرد اجرايي كشور از روي‎ ‎هوشمندي و با اهداف خاصي صورت گرفته است اگر چه در آن به هيچ وجه منافع گروه هاي‎ ‎حامي رييس دولت ديده نشده است‎ .

‎اما احمدي نژاد اين بار تا چه حد مي تواند در‎ ‎مقابل فشارهاي فزآينده حاميان و منتقدين خود در قبال اين انتخاب ايستادگي كند؟ در‎ ‎اين مورد مي توان گفت كه اين بار احمدي نژاد قدم بزرگ اما خطرناكي را برداشته است‎ ‎قدمي كه اگر به عقب نشيني وي يا مشايي بيانجامد چهار سال آتي را با مشكلات ويژه اي‎ ‎روبرو مي سازد كه مهمترين آن رودررويي جدي دولت دهم با موافقان سابق خود و مقابله و‎ ‎واكنش سخت به فشارهاي وارده در اين روزهاست علاوه بر آنكه چهره دولت و حاميان وي‎ ‎نيزبا استعفا يا بركناري مشايي به هيچ وجه ترميم نخواهد شد. ‎نويسنده:احمد جلالي نايي- روزنامه صداي عدالت
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: