کد خبر:۱۱۸۰
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۳۸۷ - ۱۸:۰۹
تعداد بازدید: 6360
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
شکارچيان خياباني...
حلقه گمشده آسيب هاي اجتماعي در دست مردان خياباني است
مردان خياباني، نابهنجاري ها و آسيب هاي فرهنگي را حوزه هاي مختلف از جمله روابط نامشروع جنسي، توزيع مواد مخدر، مزاحمت هاي خياباني، شرارت، نا امني هاي مالي،...
«همه جا هستند در اداره ها دانشگاه ها وزارت خانه ها دادگاه ها کارت که گيرمي افتد پيدا مي شوند از چراغ جادو آرام و بي صدا بيرون مي آيند گاهي يک شماره تلفن کنار چک پول گاهي دست بچه ات را مي کشي بروي پي کارت کسي پايش را لاي در رحمت مي گذارد و صدايش را شبيه پرپر زدن فرشته ها مي کند همه جا هستند خيلي هم نگران هستند نگران زياد شدن زنان خياباني...» "بيشترين وقت" را افراد در مکان هاي مختلف و درگير فعاليت هاي گوناگوني مي گذرانند. هر کس با توجه به شرايط شغلي، حضورش در جايي پررنگ مي شود. خانه، اداره، مدرسه، دانشگاه، کتابخانه، باشگاه، مرکز خريد و.... اما "بيشترين وقت" بسياري هم در خيابان مي گذرد.

"بيشترين وقت" سهم خيابان است
راننده تاکسي -اتوبوس يا فروشنده دوره گرد، پليس راهنمايي و رانندگي و... از آن دسته افرادي هستند که با خيابان انس مي گيرند. اما همه انس گرفتن ها براي داشتن شغلي آبرومند يا حداقل داشتن دست مزدي از عرق جبين (البته گاهي با فيلم هاي کمدي!) نيست، گاهي خيابان مي شود مامن، گاهي محل زندگي و گاهي راهي براي رسيدن به مقصد (!) و اين گونه مي شود که "بيشترين وقت" سهم خيابان است.

مردان خياباني آتش برپا مي کنند و نيست مي شوند
«خياباني» را به دسته هاي مختلفي نسبت مي دهند، کودکان، زنان و اما برخي اوقات مردان. از «زنان خياباني» بر چه اساسي بيشترين آمار و ارقام در بين مشتريان و فروشندگان خيابان، در دست است، دلايل متعدد و پاسخ هايي چندگانه دارد که در اين گزارش مجالي براي بحث در اين زمينه نيست. آن چه از «کودکان خياباني» معرفي مي شود نيز، همان کودکان "کار" است که به ناچار خيابان را منبع درآمد روزانه خود و خانواده و گاهي پرکردن جيب سودجويان شناخته اند. اما در توصيف «مردان خياباني»، تعاريف چنداني، مطرح نيست. جز اين که افرادي هستند که محل درآمد و رفع نيازهاي عاطفي، رواني و جنسي خود را خيابان مي دانند. مهم ترين و بارزترين صفتي که مي توان به اين گونه مردان اطلاق کرد عنوان "بيقيد و بندي" است، به شکلي که مهم ترين عامل زمينهساز ظهور آسيبي با نام زنان خياباني مي شوند. همانند جرقه اي آتشي برپا مي کنند و نيست مي شوند. شايد بتوان گفت اصلي ترين عاملي که زنان خياباني را نه توليد، اما تشويق و مداوم مي کند، حضور همين مردان است که تا چند سال گذشته از ديد بسياري از کارشناسان و مسئولان دور مي ماندند. مردان خياباني، آن هم از نوع "خياباني" اش، به گروه هاي مختلف تقسيم مي شوند. دست فروشان، معتادان و شکارچيان زنان خياباني... معتادان که در دسته خود از سوي آسيب شناسان اجتماعي، شناخته، کالبد شکافي و بررسي مي شوند و عموما هم اين قشر را نه گناهکار، که بيماراني محتاج کمک معرفي کرده اند، بحث دست فروشان و کارتن خواب ها هم در جاي خود، به قشر بي خانمان متصل مي شود و البته اين قشر هم از عنوان گناهکار مبرا مي شوند چراکه فقر مهم ترين عامل حضورشان است. اما آن چه در اين بين بي جواب مانده و حتي هنوز براي قبول وجودش، تعارف مي شود وجود شکارچياني ماهر است در نقاب جنتلمن هايي که خيابان را محلي براي ارضاي نيازهاي عاطفي و جنسي شان مي دانند. جنتلمن هايي با انواع و اقسام ماشين ها، در چهره هاي مختلف و رده هاي سني گوناگون. از نوجواني 17 ساله که تازه به بلوغ رسيده تا پيرمردي 80 ساله...

مردان خياباني، حلقه پررنگ ناهنجاري هاي اجتماعي
علي اصغر مهاجري; جامعه شناس و پژوهشگر دراين باره به برنا گفت: مردان خياباني بخشي از نظام نابه هنجار فرهنگي که دامنگير شهرها -به خصوص کلان شهرها-است، هستند. مردان خياباني، نابهنجاري ها و آسيب هاي فرهنگي را حوزه هاي مختلف از جمله روابط نامشروع جنسي، توزيع مواد مخدر، مزاحمت هاي خياباني، شرارت، نا امني هاي مالي، نا امني هاي ترافيکي و... کامل تر مي کنند. وي افزود: نابه هنجاري ها يک زنجيرند و مردان خياباني حلقه اي از اين زنجير. اما تفاوت در اين جاست که اين حلقه نقش پررنگ تر و بيشتري، لااقل در مقابل زنان خياباني دارد. به عبارت ديگر مي توان آسيب ها، نابه هنجاري ها و ايجاد فضاي ناامن مردان خياباني را نسبت به زنان خياباني، بسيار بيشتر دانست. مهاجري ادامه داد: مرداني که صرفا به دنبال رفع نيازهاي جنسي مي روند و هيچ ناامني ديگري ندارند، مرد خياباني محسوب نمي شوند. اين ها چند دسته اند، دسته اول کساني هستند که از سوي زنان خود ارضا نمي شوند و مشکل ساختار خانواده دارند و به نوعي به دليل عدم آموزش قادر به رفع نيازهاي جنسي نيستند. وي در اين باره افزود: دسته دوم گروه هايي سالم اند، اما تمکن مالي ندارند و دسته سوم را مي توان بيماران حوزه جنسيتي دانست که به دليل اختلالات جنسي دچار مشکل رواني و يا جسمي هستند. اين سه گروه قصدشان براي ورود به خيابان، تنها ارضاي نياز جنسي است. اين جامعه شناس با اشاره به اين که دليل اصلي ورود زنان به خيابان، تامين مالي است، اظهار داشت: زنان خياباني به دنبال درآمد مالي اند و مردان خياباني به دنبال رفع نياز.

يک زن خياباني براي چندمرد تکرار مي شود
مهاجري ادامه داد: آمار دقيقي از مرداني که به دنبال ارضاي نياز جنسي اند، نداريم چون تعريف دقيقي وجود ندارد. اما قطعا مردان خياباني بسيار بيشتر از زنان خياباني اند. يک زن خياباني براي چندمرد تکرار مي شود. وي با اشاره به اين که مردان خياباني، مزاحمت هاي خياباني، دختران فراري و... به هم پيوندخورده اند، تصريح کرد: بررسي هر يک از اين معضلات به صورت مجزا، بررسي درستي نخواهد بود. مردان خياباني بدون توجه به زنان خياباني و مشکلات ديگر و بحث هاي اعتياد قابل بررسي نيست.

...در روستا خياباني وجود ندارد
اين پژوهشگر از عوامل مهم در بروز مردان خياباني را کلان شهرها دانست و گفت: خياباني در روستا وجود ندارد و در شهرهاي بزرگ و کلان شهرها ديده مي شود. زماني که وارد بحث مديريت شهري، برنامهريزي شهري و جامعه شناسي شهري مي شويم به فضا، شرايط و ارتباط ويژه اي مي رسيم. مي توان گفت در کلان شهر ها ارتباطات از جنس غريبگي است. وي افزود: سبک زندگي ويژه اي در شهرها وجود دارد. اين سبک زندگي اگر خوب برنامه ريزي، مديريت و آينده پژوهي نشود و يک سيستم خبره و آگاهي بخش و کنترل کننده در اختيار برنامه ريزانش نباشد، دچار کارکردهاي منفي و آسيب مي شود و ميزان نابههنجاري ها در جامعه شهري بالا مي رود. وجود مردان خياباني بحث تازه اي نيست. شايد اگر آمار رسمي و حتي دقيق تري چون زنان خياباني -گرچه آن هم گرفتار ضعف بزرگي است-در دست پژوهشگران مي بود، مي توانستيم انتظار بيشتري از برنامه ريزان و جامعه شناسان داشته باشيم. به نظر مي رسد اگر نقاط تاريک و پنهان شده در فرهنگ غلط شفاف سازي شده و مسئولان و مردم به اين نکته که "مردان خياباني حلقه اصلي ناهنجاري هاي اجتماعي اند" باور پيدا کنند، راحت تر بتوان با اين معضل که روز به روز دامن عده بيشتري را مي گيرد، برخورد کرد. بايد توجه داشت که سن مردان خياباني نيز چون زنان خياباني هر روز کمتر مي شود...تهيه كننده:اميد مسعود- برنا
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: